Energiebesparing voor grotere verwarmingsinstallaties

Wij komen ter plaatse en berekenen het rendement van uw verwarmingsinstallatie. U weet nadien hoeveel energie u kunt besparen en welke de alternatieven zijn om zuiniger te werken. 

!!! lees de blog met referenties over onze uitgevoerde audits
!!! maak een afspraak en u krijgt meteen een bevestiging

Met deze service spelen wij in op de verplichting om nieuwe grote installaties voor de dienst Leefmilieu Brussel in het kader van de EPB-reglementering op te leveren.

!!! lees de richtlijnen voor EPB-oplevering van stookplaatsen type 2
!!! maak meteen een afspraak en krijg een bevestiging per mail.

Wij focussen op een zuinig verbruik en analyseren bij het eerste onderhoud effectief of er minder kan worden verbruikt.


!!! lees de blog over uitdagingen inzake beheer en onderhoud van verwarmingsinstallaties


!!! maak een afspraak voor onderhoud en u krijgt meteen een bevestiging

!!! lees de blog over het inschakelen van hernieuwbare energie-oplossingen voor grote en bestaande gebouwen.
!!!!

Maak meteen een afspraak en krijg bevestiging per mail voor een verkennend gesprek.

!!! lees de blog over water behandelen. Wij maken onderscheid tussen drinkwaterbehandeling en CV-waterbehandeling.


!!!! maak meteen een afspraak en krijg bevestiging per mail voor een verkennend gesprek